Givers

Givers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud, bij givers vindt je geen nesten of patrouilles, ze vormen één grote groep. Gezamenlijk gaan de givers dan hun creatiefste ideeën uitwerken, dit doen ze door tijdens de loop van het jaar te werken aan een project, dit project is als een rode draad door het hele jaar.

Bij de givers krijg je meer verantwoordelijkheid, je wordt met andere woorden meer aan jezelf over gelaten. De givers kunnen van deze vrijheid gebruik maken om zelf iets te organiseren of op poten te zetten.

De givers doen elk jaar een chautauqua, dit is een tocht van 3 dagen in de winter in de Ardennen. Het is eigelijk een soort van overlevingstocht waarin je zelf je potje moet koken, je tent zelf moet meedragen, enz...

E-mailadres giverleiding: giverleiding@den30.be

Rekeningnummer giver: BE18 4026 1672 3165