Lidgeld

Het lidgeld voor dit jaar bedraagt 80 euro per lid, hiervan gaat 35 euro naar Scouts&Gidsen Vlaanderen voor de verzekering van uw zoon en/of dochter. De resterende 45 euro gebruiken wij voor het financieren van materiaal, activiteiten en het onderhoud van het lokaal.

We hebben besloten om het lidgeld met 15 euro te verhogen, omwille van het verlies dat we hebben geleden door de coronacrisis en de hogere kosten.

Voor leden die het thuis financieel moeilijk hebben, bestaat er
verminderd lidgeld. Dan betalen ouders slechts 27 euro lidgeld. Indien dit het
geval is, stuur dan een mailtje naar groepsleiding@den30.be.

Lidgeld dient op de tak rekening gestort te worden, deze kan je vinden onder tak / inleiding.

Inschrijvingen 2023-2024

Wie komt in aanmerking:

Enkel kinderen die in 2023 zes jaar worden kunnen
zich inschrijven. Jongere kinderen kunnen nog niet op een wachtlijst gezet
worden.

Kinderen ouder dan 6 kunnen zich ook inschrijven.
De meesten zullen dan op een vrij lange wachtlijst geplaatst worden.

Wat moet u doen:

1. Broers en zussen van leden
of kinderen van oudleiding krijgen vanaf 1
februari om 12:00 de tijd zich in te schrijven via het
e-mailadres groepsleiding@den30.be met vermelding van:

• naam

• geboortedatum

• adres

• telefoonnummer

• mailadres (beide) ouder(s)

• gsm (beide) ouder(s)

• *broer/zus van (lid van onze scouts)

• *dochter/zoon van (oudleiding van onze scouts)

2. Vanaf 1 maart om 12:00 begint
ook de inschrijving voor andere kinderen die graag willen starten in onze
scouts. Dit via een mail naar het e-mailadres groepsleiding@den30.be met vermelding
van:

• naam

• geboortedatum

• adres

• telefoonnummer

• mailadres (beide) ouders

• gsm (beide) ouders

3. Extra info :

• Gelieve het tijdstip te respecteren. Mails om
11:59 of vroeger komen niet in aanmerking.

• Nadat broers en zussen werden geselecteerd, wordt die lijst aangevuld tot een
lijst van 20 kinderen.

• U zal niet meteen een antwoord krijgen. Wij doen ons best om zo snel mogelijk
een antwoord terug te sturen, ook wanneer uw kind niet kan beginnen.

• De rest van de inschrijvingen worden op de wachtlijst geplaatst. Vanaf dan
blijft uw kind ook op de wachtlijst staan. U hoeft dus niet jaarlijks opnieuw
in te schrijven.

• Twijfelt u of uw kind op de lijst staat of wilt u zekerheid, stuur dan
eenmail naar groepsleiding@den30.be