Pioniers

Een pionier ben je indien je tussen de 10 en de 12 jaar oud bent. De nesten van de welpen worden vervangen door patrouilles, een patrouille is een groepje van 6 tot 8 pioniers.

Je ravot je doorgaans te pletter, trekt er al eens op uit met de fiets, en loopt je de ziel uit het lijf bij een supergroot flippo-bosspel. Je gaat ook voor de eerste keer op tentenkamp. De technieken die je geleerd hebt bij de welpen, komen je nu van pas om een tenten op te zetten.

E-mailadres pionierleiding: pionierleiding@den30.be

Rekeningnummer pionier: BE19 7330 2284 1712